Pāriet uz saturu

Grozs

Jūsu grozs ir tukšs

Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI

1.1. SIA LABRAINS (Latvija), vienotās reģistrācijas Nr. 40203171808, adrese: Latgales iela 127A, Rīga, LV-1037, Latvija, e-pasts: info@labrains.eu, (turpmāk – LABRAINS),  savā tīmekļvietnē www.labrains.lv ir izvietots e-veikals – attālinātas iepirkšanas sistēmas vietne (turpmāk- E-veikals), kurā tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar LABRAINS precēm un veikt to pasūtījumu.

1.2. Ikviena persona (turpmāk – Klients), veicot pasūtījumu E-veikalā (turpmāk – Pasūtījums), apliecina, ka ir iepazinusies un apņemas ievērot šos noteikumu, tai skaitā ir iepazinusies ar informāciju par piegādi, piegādes maksu un veidu, sūtījumu saņemšanas laikiem. Klients – patērētājs, veicot Pasūtījumu, arī apliecina, ka ir saņēmis informāciju par atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, termiņiem un kārtību, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

1.3. E-veikalā pieejamo LABRAINS preču piegādi nodrošina Pasūtījumu piegādes sadarbības partneri.

1.4. Izvēloties saziņas iestatījumus, Klients izvēlas, vai saņemt paziņojumus un noderīgus LABRAINS piedāvājumus. Klients var izvēlēties saziņas kanālus, caur kuriem LABRAINS sniedz Klientam paziņojumus un piedāvājumus. Ja Klients izvēlas saņemt paziņojumus un LABRAINS piedāvājumus, Klients piekrīt, ka LABRAINS tos var nosūtīt, izmantojot Klienta izvēlēto saziņas kanālu. Klients var atteikties no paziņojumu un LABRAINS piedāvājumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz info@labrains.eu.

 

2. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA

2.1. Klients, veicot Pasūtījumu E-veikalā, apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlēto kosmētikas līdzekļu (turpmāk – Preces) aprakstu un tas atbilst Klienta izvirzītajām prasībām un vajadzībām.

2.2. Klients apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai un izpildei nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums netiek nodrošināts.

2.3. Klients piekrīt savu personas datu, tai skaitā personu identificējošu kodu apstrādei un tehnoloģisko risinājumu izmantošanai, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošinātu Pasūtījuma izpildi, norēķinu administrēšanu, preču piedāvāšanu, pretenziju izskatīšanu.

2.4. E-veikala vidē informācija par veiktajiem Pasūtījumiem netiek glabāta pastāvīgi. Visu dokumentāciju, kas attiecas uz Pasūtījumu Klients saglabā patstāvīgi.

2.5. Pēc tam, kad Klients ir veicis Pasūtījumu un apstiprinājis, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un citiem saistošajiem dokumentiem, uz Klienta pieteikumā norādīto e-pastu automātiski tiek nosūtīts Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas apstiprinājums, kam ir tikai informatīvs raksturs.

2.6. Ja Pasūtījumā norādītās Preces ir pieejamas un Pasūtījums var tikt izpildīts, 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas brīža Klients tiek informēts (e-pastā vai telefoniski) par Pasūtījuma pieejamību un piegādes termiņiem.

2.7. Pasūtījuma piegāde tiek nodrošināta 1-7 (vienas līdz septiņu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apstiprināšanas un maksājuma par Pasūtījumu no Klienta saņemšanas. Taču LABRAINS patur tiesības Pasūtījumu piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Preces pieejamības noliktavā.

2.8. Pasūtījuma piegādes brīdī Klients apņemas atrasties norādītajā vietā un uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā Pasūtījums netiek izsniegts. Citai personai Pasūtījums netiek izsniegts.

2.9. Ja Pasūtījums netiek veikts, jo Klients norādītajā adresē nav sastopams, Pasūtījums tiek atkārtoti piegādāts pēc tam, kad Klients no jauna apņemas atrasties norādītajā vietā un laikā. Par atkārtotu Pasūtījuma piegādi var tikt aprēķināta papildus piegādes maksa.

2.10. Pasūtījuma piegādes brīdī Klientam ir pienākums pieņemt Pasūtījumu un pārbaudīt tā atbilstību un kvalitāti, kā arī parakstīt ar attiecīgā Pasūtījuma izpildi saistītos dokumentus.

2.11. Pasūtījumu piegāde pēc vienošanās var tikt izpildīta arī izmantojot citus piegādes veidus. Ar preču piegādes noteikumiem, kas nav atrunāti šajos noteikumos, variet iepazīties šeit.

2.12. Uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta Preču pavadzīme, kā arī informācija par Klienta – patērētāja atteikuma tiesību izmantošanas kārtību. Preču pavadzīme kā pirkumu apliecinošs dokuments, tiek sagatavota un apstiprināta elektroniski un tiek nosūtīta Klientam Pasūtījuma piegādes brīdī.

 

3. CENAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Veicot Pasūtījumu E-veikalā, Klients piekrīt izvēlētās Preces cenai un tās samaksas kārtībai.

3.2. Preču cenas E-veikalā norādītas EURO ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par Pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi, atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam un piegādes adresei, saskaņā ar E-veikala piegādes cenrādi.

3.3. Maksu par Pasūtījumu Klients var veikt:

3.3.1. pasūtījuma izdarīšanas brīdī E-veikalā,  izmantojot internetbanku "bank-link" pakalpojumus;

3.3.2.  izmantojot MASTERCARD un VISA norēķinu kartes;

3.3.3. ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 2 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

3.3.4. skaidrā naudā, preces saņemšanas brīdī SIA LABRAINS birojā, adrese: Latgales iela 127A, Rīga, LV-1037 

4. PRECES, TO KVALITĀTE

4.1. Preces ir kosmētikas līdzekļi, kas nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā.

4.2. LABRAINS ir izstrādājis visas Preces, kas iegādājamas E-veikalā. LABRAINS izstrādātās Preces sastāv no dabiskajām sastāvdaļām un ir cilvēka dzīvībai, veselībai, videi nekaitīgi kosmētikas līdzekļi. Visas Preces atbilst Latvijas Republikas likuma „Preču un pakalpojumu drošuma likums” normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiem.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Ja Klients - patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

5.1.1. Prece, ko Klients vēlas atgriezt, nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Klientam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

5.1.2. Klientam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

5.1.3. Ja Klients vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar LABRAINS pa e-pastu: info@labrains.eu. Klients saņem no LABRAINS atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta LABRAINS uz iepriekšminēto e-pastu.

5.1.4. Klientam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

5.2. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Klients var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

5.3. Naudu par atgriežamo Preci LABRAINS pārskaita uz Klienta norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc distances līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas LABRAINS noliktavā (Rīgā, Latgales ielā 127).

5.4. Klients sedz ar Preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.

 

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

6.1. LABRAINS ir tiesības jebkurā laikā  veikt izmaiņas šajos noteikumos bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

6.2. Šie noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

6.3. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu Pasūtījumu, veiktu Pasūtījumu un tā piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet LABRAINS privātuma politikā.