Pāriet uz saturu

Grozs

Jūsu grozs ir tukšs

Zinātniskie projekti

Paveiktais pētniecības projektā „Ārstniecisko rekomendāciju izveide psoriāzes slimnieku ikdienas ādas kopšanai, ar dabiskas izcelsmes, kosmētikā iekapsulētām aktīvajām vielām, un tās ražošanas tehnoloģijas izstrāde” laika posmā līdz 31.12.2023.

Projektā līdz 2023. gada 31. decembrim izveidotas vairākas aktīvo vielu, bāzes un  konservantu kombinācijas. Izstrādāti bāzes krēmi ar aktīvajām sastāvdaļām, kam veikti stabilitātes testi. Antimikrobiālo vielu kombinācijas un jaunas konservēšanas tehnoloģijas izstrādes aktivitāte ir pabeigta un sekmīgi ir iegūti vairāki dabisku krēmu varianti, ar 7 dažādiem emulgatoriem un antimikrobiālu vielu maisījumiem. Mazgāšanas līdzeklim – vairāki stabili varianti ar 5 dažādiem emulgatoriem un mazgājošām vielām.

Tika novērtēts aktīvo vielu pielietojums dažādām ādas kopšanas produktu bāzēm un sagatavota ziņojuma 1.daļa par kosmētikas vielu ietekmi uz psoriāzes, ekzēmas skartu ādu.

Projekta 5. aktivitātes ietvaros veikti konservantu efektivitātes testi, izvēlētas 2 dažādas un stabilas produktu sistēmas, kuras var mērogot. Uzsākta mērogošana.

Ir izstrādāts In-vivo pētījuma pieteikums, kas novērtē psoriāzes un atopisko dermatītu slimnieku reakciju uz aktīvo vielu koncentrācijām dažādos produktos.

Pārskata periodā notika aktīvs darbs pie krēma izstrādes un In-vivo pētījuma protokola veidošanas, kas tiks turpināts nākamajā pārskata periodā.

 

Pētījums tiek īstenots FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLĢIJU KOMPETENCES CENTRA projekta ietvaros.

 Projekta Nr.17, CFLA līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004

 

SIA “Labrains” īsteno pētniecības projektu „Ārstniecisko rekomendāciju izveide psoriāzes slimnieku ikdienas ādas kopšanai, ar dabiskas izcelsmes, kosmētikā iekapsulētām aktīvajām vielām, un tās ražošanas tehnoloģijas izstrāde”.

Pētniecības projekta „Ārstniecisko rekomendāciju izveide psoriāzes slimnieku ikdienas ādas kopšanai, ar dabiskas izcelsmes, kosmētikā iekapsulētām aktīvajām vielām, un tās ražošanas tehnoloģijas izstrāde” ietvaros paredzēts izstrādāt rekomendācijas divpakāpju ādas aizsardzības sistēmai. Šī projekta ietvaros tiks izstrādāts vismaz 1 (viens) kosmētikas produkts psoriāzes skartas ādas ikdienas kopšanai, kas veidos noturīgu aizsargkārtu ādas dabiskā līdzsvara atjaunošanai un aizsargās to no ārējiem stresoriem. Produktu sistēma sastāvēs vismaz no diviem dabiskas izcelsmes kosmētikas produktiem: ādu atjaunojoša ikdienas krēma; attīrīšanas līdzekļa. Produkts, kas tiks izstrādāts pētniecības projekta rezultātā, būs dabisks ar inovatīvu aktīvo vielu iestrādes sistēmu un ietvers biotehnoloģiski iegūtas izejvielas, konservēšanas sistēma nesaturēs tradicionālos konservantus, kas var būt ļoti kairinoši psoriāzes slimniekiem, tai skaitā, benzilspirtu, nātrija benzoātu, kālija sorbātu, benzoskābi, salicilskābi, dehidroetiķskābi, etilspirtu, pentilēnglikolu (1,5-pentāndiols), propilēnglikolu (1,2 - propāndiols) u.c.

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2023. – 31.03.2026.

Pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 80 530,00 eiro, tai skaitā Eiropas Savienības Fondu līdzfinansējums 60 224,00 eiro.

Pētījums tiek īstenots FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLĢIJU KOMPETENCES CENTRA projekta ietvaros.

Projekta Nr.17, CFLA līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004

 

 

Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas.

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 09.02.2022.

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.12.2021.

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.09.2021.

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 11.06.2021.

04.03.2021. Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.03.2021.

08.12.2020. Paveiktais "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas" projektā laika posmā līdz 09.12.2020.

20.11.2020. Par pētniecības projektu "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas".

 

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 09.02.2022.

09.02.2022.

Projekta ietvaros ir noslēdzies dermatoloģiskā testa pētījums dermatologa uzraudzībā ar sekmīgi sasniegtiem rezultātiem par produktu efektivitāti atopiskas, sausas sejas ādas kopšanā.

Ir veikta mērogošana un produkts tiek ieviests ražošanā.

Izstrādāta un iesniegta publicēšanai Dermatology Online Journal ( DOJ) viena publikācija. Turpinās darbs pie pētnieciskā ziņojuma un publikācijas izstrādes.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.12.2021.

08.12.2021

Projekta ietvaros ir sagatavoti divpakāpju aizsardzības produktu paraugi testēšanai un ir uzsākts dermatoloģiskā testa pētījums ar mērķi novērtēt produktu efektivitāti atopiskas, sausas sejas ādas kopšanā. Testēšana noris sertificēta dermatologa uzraudzībā.

Turpinās darbs pie pētnieciskā ziņojuma izstrādes.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.09.2021.

08.09.2021

Tuvojoties projekta 2. starpposma nobeigumam, ir izvēlētas aktīvās vielas, iestrādātas kosmētikas emulsijās un veikta to stabilitātes novērtēšana laboratorijas apstākļos.

Ir pabeigts mikrobioloģisko parametru un izmantotās antimikrobiālās sistēmas efektivitātes novērtējums un noris darbs pie kritērijiem atbilstošu aromātu iestrādes receptūrā.

Ir uzsākts darbs pie bāzes receptūru mērogošanas un paraugu sagatavošanas iekšējai efektivitātes testēšanai.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 11.06.2021.

11.06.2021

Uzsākot projekta 2. starpposmu, tika veikta un noslēgta konservantu izpēte, stabilitāte un izvēlēti gala konservanti, ar kuriem vēl turpinās darbība pie konservantu mikrobioloģijas efektivitātes testēšanas.

Papildus darbs turpinās pie aktīvo vielu atbilstības meklēšanas un to īpašību izzināšanas, lai tās sekmīgi veidotu stabilus maisījums ar esošo stabilo izgatavoto krēma bāzi.

Ir izstrādāts pirmās pakāpes ādas attīrīšanas eļļas pieniņš, kas ir dermatoloģiski testēts un apstiprināts kā hipoalerģisks līdzeklis. Šis ādu saudzīgi attīrošais līdzeklis, kas ir piemērots atopiskā dermatīta ādām - Oil to milk, tiek mērogots un nodots ražošanai.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 04.03.2021

04.03.2021

Projekta 1. starpposma ietvaros ir uzsākta prakstiskā darbība laboratorijas apstākļos, kurā esam veikuši dabiskās izcelsmes konservantu un to savstarpējās kombinācijās izvērtēšanu, novērtējuši to stabilitāti, kā arī ietekmi uz ādas aizsargslāni.

Izvēloties konservantus un to kombinācijas, tika novērtēti arī tādi konservanti, kas ir iegūti fermentācijas procesā un to dažādās īpašības un pH vērtības atbilst mūsu prasībām, ņemot vērā sejas pH, lai tas atbilstu, arī kopšanas produktu bāzēs - eļļās, krēmos, gelos un mazgāšanas līdzekļos.

Ir uzsākta gan teroētiskās informācijas, gan praktiskās informācijas, kas iegūta no jau veiktās darbības laboratorijas vidē, apkopošana, lai izveidotu receptūras nepieciešamajām kopšanas produkta bāzēm un mazgāšanas līdzekļiem, izmantojot jaunās un jau pārbaudītās biotehnoloģijas.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Paveiktais "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas" projektā laika posmā līdz 09.12.2020.

08.12.2020.

Projekta 1. aktivitātes ietvaros ir uzsākta teorētiskā dabiskās izcelsmes, jaunākās paaudzes konservantu un to savstarpējās kombinācijās izvērtēšana. Konservantu un to kombināciju kairinošā ietekme uz ādas aizsargslāni tiek lēsta kā minimāla, pateicoties to piemērotībai līdzsvarot adas mikrobiotu, un spēcināt tās dabisko barjeras aizsargfunkciju. 

Izvēloties konservantu kombinācijas, tiek novērtets to iespējamības pielietojums dažādām sejas kopšanas produktu bāzēm - eļļām, krēmiem, geliem un mazgāšanas līdzekļiem, ņemot verā produktu pH, vielu polaritāti un hidrofīlās vai lipofīlās dispersiju īpašības. 

Ir uzsākta informācijas apkopošana par nepieciešamo vielu iegādi bāzes krēmu un mazgāšanas līdzekļu izstrādei, lai teoretiskos pieņēmumus pārbaudītu laboratorijas izstrādes testos.

Projekts tiek īstenots "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. "Palielināt privatā sektora investīcijas P&A" 1.2.11.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros."

Šobrīd tiek īstenots pētniecības projekts "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas".

20.11.2020.

Pētniecības projekta „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” ietvaros paredzēts izstrādāt ādas attīrīšanas un mitrināšanas produktu sistēmu, kas sastāvētu no vismaz diviem dabiskas izcelsmes produktiem: kopjoša ikdienas krēma; eļļas un/vai micelārā ūdens. Produktos, kas tiks izstrādāti pētniecības projekta rezultātā, konservēšanas sistēma neietvers ķīmiskas sastāvdaļas, kas var būt ādai kairinošas, tai skaitā dabiskās izcelsmes, benzilspirtu, nātrija benzoātu, kālija sorbātu, benzoskābi, salicilskābi, dehidroetiķskābi, etilspirtu, pentilēnglikolu (1,5-pentāndiols), propilēnglikolu (1,2 - propāndiols) u.c.

Projekta Nr: 1.2.1.1/18/A/007

Pētniecības projekta īstenošanas ilgums: 16 mēneši

Projekta īstenošanas vieta: LABRAINS SIA, Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003

Projekta kopējais finansējums: 115 228,72 EUR (ERAF finansējums 87 538,56 EUR)

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".