Zinātniskie projekti

Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas.

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 09.02.2022.

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.12.2021.

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.09.2021.

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 11.06.2021.

04.03.2021. Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.03.2021.

08.12.2020. Paveiktais "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas" projektā laika posmā līdz 09.12.2020.

20.11.2020. Par pētniecības projektu "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas".

 

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 09.02.2022.

09.02.2022.

Projekta ietvaros ir noslēdzies dermatoloģiskā testa pētījums dermatologa uzraudzībā ar sekmīgi sasniegtiem rezultātiem par produktu efektivitāti atopiskas, sausas sejas ādas kopšanā.

Ir veikta mērogošana un produkts tiek ieviests ražošanā.

Izstrādāta un iesniegta publicēšanai Dermatology Online Journal ( DOJ) viena publikācija. Turpinās darbs pie pētnieciskā ziņojuma un publikācijas izstrādes.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.12.2021.

08.12.2021

Projekta ietvaros ir sagatavoti divpakāpju aizsardzības produktu paraugi testēšanai un ir uzsākts dermatoloģiskā testa pētījums ar mērķi novērtēt produktu efektivitāti atopiskas, sausas sejas ādas kopšanā. Testēšana noris sertificēta dermatologa uzraudzībā.

Turpinās darbs pie pētnieciskā ziņojuma izstrādes.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 08.09.2021.

08.09.2021

Tuvojoties projekta 2. starpposma nobeigumam, ir izvēlētas aktīvās vielas, iestrādātas kosmētikas emulsijās un veikta to stabilitātes novērtēšana laboratorijas apstākļos.

Ir pabeigts mikrobioloģisko parametru un izmantotās antimikrobiālās sistēmas efektivitātes novērtējums un noris darbs pie kritērijiem atbilstošu aromātu iestrādes receptūrā.

Ir uzsākts darbs pie bāzes receptūru mērogošanas un paraugu sagatavošanas iekšējai efektivitātes testēšanai.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 11.06.2021.

11.06.2021

Uzsākot projekta 2. starpposmu, tika veikta un noslēgta konservantu izpēte, stabilitāte un izvēlēti gala konservanti, ar kuriem vēl turpinās darbība pie konservantu mikrobioloģijas efektivitātes testēšanas.

Papildus darbs turpinās pie aktīvo vielu atbilstības meklēšanas un to īpašību izzināšanas, lai tās sekmīgi veidotu stabilus maisījums ar esošo stabilo izgatavoto krēma bāzi.

Ir izstrādāts pirmās pakāpes ādas attīrīšanas eļļas pieniņš, kas ir dermatoloģiski testēts un apstiprināts kā hipoalerģisks līdzeklis. Šis ādu saudzīgi attīrošais līdzeklis, kas ir piemērots atopiskā dermatīta ādām - Oil to milk, tiek mērogots un nodots ražošanai.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

Paveiktais „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” projektā laika posmā līdz 04.03.2021

04.03.2021

Projekta 1. starpposma ietvaros ir uzsākta prakstiskā darbība laboratorijas apstākļos, kurā esam veikuši dabiskās izcelsmes konservantu un to savstarpējās kombinācijās izvērtēšanu, novērtējuši to stabilitāti, kā arī ietekmi uz ādas aizsargslāni.

Izvēloties konservantus un to kombinācijas, tika novērtēti arī tādi konservanti, kas ir iegūti fermentācijas procesā un to dažādās īpašības un pH vērtības atbilst mūsu prasībām, ņemot vērā sejas pH, lai tas atbilstu, arī kopšanas produktu bāzēs - eļļās, krēmos, gelos un mazgāšanas līdzekļos.

Ir uzsākta gan teroētiskās informācijas, gan praktiskās informācijas, kas iegūta no jau veiktās darbības laboratorijas vidē, apkopošana, lai izveidotu receptūras nepieciešamajām kopšanas produkta bāzēm un mazgāšanas līdzekļiem, izmantojot jaunās un jau pārbaudītās biotehnoloģijas.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Paveiktais "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas" projektā laika posmā līdz 09.12.2020.

08.12.2020.

Projekta 1. aktivitātes ietvaros ir uzsākta teorētiskā dabiskās izcelsmes, jaunākās paaudzes konservantu un to savstarpējās kombinācijās izvērtēšana. Konservantu un to kombināciju kairinošā ietekme uz ādas aizsargslāni tiek lēsta kā minimāla, pateicoties to piemērotībai līdzsvarot adas mikrobiotu, un spēcināt tās dabisko barjeras aizsargfunkciju. 

Izvēloties konservantu kombinācijas, tiek novērtets to iespējamības pielietojums dažādām sejas kopšanas produktu bāzēm - eļļām, krēmiem, geliem un mazgāšanas līdzekļiem, ņemot verā produktu pH, vielu polaritāti un hidrofīlās vai lipofīlās dispersiju īpašības. 

Ir uzsākta informācijas apkopošana par nepieciešamo vielu iegādi bāzes krēmu un mazgāšanas līdzekļu izstrādei, lai teoretiskos pieņēmumus pārbaudītu laboratorijas izstrādes testos.

Projekts tiek īstenots "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. "Palielināt privatā sektora investīcijas P&A" 1.2.11.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros."

Šobrīd tiek īstenots pētniecības projekts "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas".

20.11.2020.

Pētniecības projekta „Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas” ietvaros paredzēts izstrādāt ādas attīrīšanas un mitrināšanas produktu sistēmu, kas sastāvētu no vismaz diviem dabiskas izcelsmes produktiem: kopjoša ikdienas krēma; eļļas un/vai micelārā ūdens. Produktos, kas tiks izstrādāti pētniecības projekta rezultātā, konservēšanas sistēma neietvers ķīmiskas sastāvdaļas, kas var būt ādai kairinošas, tai skaitā dabiskās izcelsmes, benzilspirtu, nātrija benzoātu, kālija sorbātu, benzoskābi, salicilskābi, dehidroetiķskābi, etilspirtu, pentilēnglikolu (1,5-pentāndiols), propilēnglikolu (1,2 - propāndiols) u.c.

Projekta Nr: 1.2.1.1/18/A/007

Pētniecības projekta īstenošanas ilgums: 16 mēneši

Projekta īstenošanas vieta: LABRAINS SIA, Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003

Projekta kopējais finansējums: 115 228,72 EUR (ERAF finansējums 87 538,56 EUR)

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība"  specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1. „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

+371 2 8010107

Atstājiet savu e-pastu, lai saņemtu jaunumus par mūsu produkciju pirmais!

Consult Pieteikties uz konsultāciju

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat noteikumiem - Lietošanas noteikumi. rādīt vairāk